اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش با تکیه بر ارزشهای اسلامی

مولف:
میرحسن سیدعامری (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی واحد ارومیه

درباره کتاب:
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش با تکیه بر ارزشهای اسلامی عنوان کتابی است از میرحسن سیدعامری که در 120 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد ارومیه در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از میرحسن سیدعامری، کتاب فوتبال(دانشگاه ارومیه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.