روشهای آماری

مولف:
مجید خالداری (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
روشهای آماری عنوان کتابی است از مجید خالداری که در 860 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. از مجید خالداری، کتاب اصول پرورش گوسفند و بز(جهاد دانشگاهی، واحد تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان