عکس و دیدن عکس (عکس به ما چه می دهد، ما از عکس چه می گیریم)

مولف:
یوریک کریم مسیحی (نویسنده)

ناشر:
بیدگل

درباره کتاب:
عکس و دیدن عکس (عکس به ما چه می دهد، ما از عکس چه می گیریم) عنوان کتابی است از یوریک کریم مسیحی که در 284 صفحه و توسط انتشارات بیدگل در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عکاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوریک کریم مسیحی، کتاب‌های صد میدان(شرکت نشر کتاب هرمس)، کوپه ی اختصاصی(مروارید)، شب سپیده می زند(بیدگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.