تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی رائو

گروه مولفان:
سینگیرسو اس رائو (نویسنده) | سجاد محمدعلی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب

درباره کتاب:
تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی رائو عنوان کتابی است از سجاد محمدعلی که در 360 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Solutions manual mechanical vibrations. موضوع اصلی این کتاب ارتعاش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,800 تومــان