مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری

مولف:
جعفر میرکتولی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

درباره کتاب:
مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری عنوان کتابی است از جعفر میرکتولی که در 224 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جعفر میرکتولی، کتاب‌های درآمدی به اقتصاد فضا(دانشگاه گلستان)، مهارت نقشه خوانی و مسیریابی(دانشگاه گلستان)، تحلیل هوشمند کاربری اراضی مدل LUCIS(دانشگاه گلستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان