تابعیت در حقوق ایران و بین الملل

گروه مولفان:
ستار عزیزی (نویسنده) | بیژن حاجی عزیزی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه بوعلی سینا

درباره کتاب:
تابعیت در حقوق ایران و بین الملل عنوان کتابی است از بیژن حاجی عزیزی که در 354 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه بوعلی سینا در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تابعیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان