معرفی روش پتانسیل خودزا

گروه مولفان:
علی بیت اللهی (نویسنده) | محمدصادق رودسری (نویسنده)

ناشر:
مولف کتاب

درباره کتاب:
معرفی روش پتانسیل خودزا عنوان کتابی است از علی بیت اللهی که در 144 صفحه و توسط انتشارات مولف کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اکتشافهای زیرزمینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.