سالخوردگی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
سیمون دو بووار (نویسنده) | قاسم صنعوی (مترجم)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
سالخوردگی -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از سیمون دو بووار با ترجمه‌ی قاسم صنعوی که در 689 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La vieillesse، 1970. موضوع اصلی این کتاب سالمندان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیمون دو بووار، کتاب‌های همه می میرند(فرهنگ نشر نو)، مرگ آرام(موسسه انتشارات نگاه)، جنس دوم(توس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
سالمندان