مدیریت بازاریابی صنایع دستی وهنرهای سنتی

مولف:
نبی امیدی (نویسنده)

ناشر:
دفتر پژوهشهای فرهنگی

درباره کتاب:
مدیریت بازاریابی صنایع دستی وهنرهای سنتی عنوان کتابی است از نبی امیدی که در 200 صفحه و توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صنایع دستی است. از نبی امیدی، کتاب مدیریت کار آفرینی(دفتر پژوهشهای فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,900 تومــان