آسیب شناسی اجتماعی با نگاهی به ادیان

مولف:
جواد اژه ای (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
آسیب شناسی اجتماعی با نگاهی به ادیان عنوان کتابی است از جواد اژه ای که در 296 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دین و جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جواد اژه ای، کتاب‌های روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، هدایت و مشورت در اسلام(سمت)، روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.