پول شویی وضد پول شویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری

مولف:
اکبر صفدری (نویسنده)

ناشر:
ثنای دانش

درباره کتاب:
پول شویی وضد پول شویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری عنوان کتابی است از اکبر صفدری که در 384 صفحه و توسط انتشارات ثنای دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پول شویی است. از اکبر صفدری، کتاب پول شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و تجاری(افق بی پایان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.