پیشگامان فقه و عرفان شیعی

مولف:
سید رضا علوی (نویسنده)

ناشر:
سایه گستر

درباره کتاب:
پیشگامان فقه و عرفان شیعی عنوان کتابی است از سید رضا علوی که در 344 صفحه و توسط انتشارات سایه گستر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقیهان شیعه است. از سید رضا علوی، کتاب سرگذشت پیام آوران(سایه گستر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.