دانشگاه در بستر محلی (دانشگاه قزوین)

مولف:
نصرالله پورمحمدی املشی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
دانشگاه در بستر محلی (دانشگاه قزوین) عنوان کتابی است از نصرالله پورمحمدی املشی که در 155 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) است. از نصرالله پورمحمدی املشی، کتاب فرهنگ واژگان تاتی(رسانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.