منطق صوری به زبان ساده

مولف:
غلامرضا ارژنگ (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
منطق صوری به زبان ساده عنوان کتابی است از غلامرضا ارژنگ که در 116 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا ارژنگ، کتاب‌های ویرایش زبانی(شرکت نشر قطره)، زبان و ادب فارسی(شرکت نشر قطره)، دستور زبان فارسی امروز(شرکت نشر قطره)، شیوه نگارش فارسی(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان
موضوعات کتاب
منطق
Logic