جامعه شناسی مخاطبان تیاتر ایران

گروه مولفان:
اعظم راودراد (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
جامعه شناسی مخاطبان تیاتر ایران عنوان کتابی است از اعظم راودراد که در 250 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اعظم راودراد، کتاب‌های مجموعه مقالات دومین همایش بررسی مسائل جامعه شناسی هنر ایران(موسسه نشر شهر)، جامعه شناسی هنرها(فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران)، نظریه های جامعه شناسی هنر و ادبیات(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، جامعه شناسی سینما و سینمای ایران(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان