13حکایت شیرین از طهران -جلد 2

گروه مولفان:
فرزانه نیکروح متین (نویسنده) | داریوش شهبازی (مقدمه نویس)

ناشر:
سیزده

درباره کتاب:
13حکایت شیرین از طهران -جلد2 عنوان کتابی است از فرزانه نیکروح متین که توسط انتشارات سیزده به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تهران است. از فرزانه نیکروح متین، کتاب 13 حکایت شیرین از طهران(سیزده) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان