قرن بیستم (ایدئولوژی های خشونت)

گروه مولفان:
ارنست نولته (نویسنده) | مهدی تدینی (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
قرن بیستم (ایدئولوژی های خشونت) عنوان کتابی است از ارنست نولته با ترجمه‌ی مهدی تدینی که در 207 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Das 20. Jahrhundert: die Ideologien der Gewalt، C2008. موضوع اصلی این کتاب توتالیتاریسم است. از ارنست نولته، کتاب جنبش های فاشیستی(ققنوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.