سرآغاز و سرانجام هست ها (شش جستار در فلسفه یونانی)

مولف:
پرویز ضیاء شهابی (نویسنده)

ناشر:
کرگدن

درباره کتاب:
سرآغاز و سرانجام هست ها (شش جستار در فلسفه یونانی) عنوان کتابی است از پرویز ضیاء شهابی که در 124 صفحه و توسط انتشارات کرگدن در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه یونانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز ضیاء شهابی، کتاب‌های فلسفه و بحران غرب(شرکت نشر کتاب هرمس)، درآمدی پدیدارشناسانه به فلسفه دکارت(شرکت نشر کتاب هرمس)، سرآغاز کار هنری(شرکت نشر کتاب هرمس)، مسائل اساسی پدیدار شناسی(مینوی خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان