تعبیر متن [نگین های زبان شناسی/23]

مولف:
کورش صفوی (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
تعبیر متن [نگین های زبان شناسی/23] عنوان کتابی است از کورش صفوی که در 457 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معنی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کورش صفوی، کتاب‌های فن دستور(شرکت نشر کتاب هرمس)، محفل فیلسوفان خاموش(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان و ذهن(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان شناسی و ادبیات(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.