مبانی طراحی فرآیندهای انتقال جرم

گروه مولفان:
اکبر شاهسوند (نویسنده) | علی گرمرودی اصیل (نویسنده) | پریسا خدیوپارسی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
مبانی طراحی فرآیندهای انتقال جرم عنوان کتابی است از اکبر شاهسوند که در 511 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Mass transfer است. از اکبر شاهسوند، کتاب طراحی و کنترل ستون های تقطیر با استفاده از شبیه سازی نرم افزار Aspen(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان