مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی

گروه مولفان:
پیتر واتس جونز (نویسنده) | پیتر اسمیت (نویسنده) | محمد امینی (مترجم) | ابوالقاسم بزرگ نیا (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی عنوان کتابی است از پیتر اسمیت با ترجمه‌ی ابوالقاسم بزرگ نیا که در 264 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Stochastic processes: an introduction، 2nd. ed، c2010. موضوع اصلی این کتاب فراگرد های احتمالی است. از پیتر اسمیت، کتاب هندبوک انتخاب شیرهای صنعتی(طراح) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان