نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مهندسی معماری

گروه مولفان:
علیرضا سلطانی (نویسنده) | مریم ساریخانی (نویسنده) | فاطمه ساریخانی (نویسنده)

ناشر:
چراغ دانش

درباره کتاب:
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مهندسی معماری عنوان کتابی است از علیرضا سلطانی که در 455 صفحه و توسط انتشارات چراغ دانش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون های استخدامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا سلطانی، کتاب‌های آیا می دانستید. ..(ماشی)، واژه نامه تخصصی برنامه ریزی شهری(احرار)، راهنمای تشریحی و نکات کلیدی مقررات ملی ساختمان، مبحث دوازدهم(مقدس)، راهنمای تشریحی و نکات کلیدی مقررات ملی ساختمان، مبحث یازدهم(مقدس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.