کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی (مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه)

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | کاظم عابدینی مطلق (ویراستار)

ناشر:
فرهنگسرای میردشتی

درباره کتاب:
کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی (مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه) عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 1016 صفحه و توسط انتشارات فرهنگسرای میردشتی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق