کارآفرینی (ایجاد و توسعه کسب و کار جدید، دوره های کاردانی و کارشناسی کلیه رشته ها)

مولف:
محمد سلجوقی (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
کارآفرینی (ایجاد و توسعه کسب و کار جدید، دوره های کاردانی و کارشناسی کلیه رشته ها) عنوان کتابی است از محمد سلجوقی که در 272 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد سلجوقی، کتاب‌های مبانی و اصول سرپرستی(خدمات فرهنگی کرمان)، کار آفرینی(خدمات فرهنگی کرمان)، فعالیت های تربیتی-اجتماعی و فوق برنامه(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,800 تومــان
موضوعات کتاب
کارآفرینی