کارآفرینی سازمانی

گروه مولفان:
علی داوری (نویسنده) | آرش رادمهر (نویسنده) | محمدرضا تولایی (نویسنده)

ناشر:
شرکت چاپ و نشر بازرگانی

درباره کتاب:
کارآفرینی سازمانی عنوان کتابی است از علی داوری که در 503 صفحه و توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. از علی داوری، کتاب مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS(سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان