پارادایم های پردیس (درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی)

مولف:
آزاده شاهچراغی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
پارادایم های پردیس (درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی) عنوان کتابی است از آزاده شاهچراغی که در 295 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب باغ های ایرانی است. از آزاده شاهچراغی، کتاب محاط در محیط(سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.