آمار و احتمال مقدماتی

مولف:
جواد بهبودیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام رضا (ع)

درباره کتاب:
آمار و احتمال مقدماتی عنوان کتابی است از جواد بهبودیان که در 348 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار ریاضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جواد بهبودیان، کتاب‌های آمار ریاضی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، آمار و احتمال مقدماتی(دانشگاه امام رضا (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.