بازاریابی دهان به دهان

گروه مولفان:
ایدیل میریام کاکیم (نویسنده) | محمدرضا اردهالی (نویسنده) | امین اسداللهی (مترجم)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
بازاریابی دهان به دهان عنوان کتابی است از محمدرضا اردهالی با ترجمه‌ی امین اسداللهی که در 211 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از ... Implementing word of mouth marketing: online strategies to identify. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی تلفنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.