آینه های کاغذی (تصاویر هنرمندان سینمای ایران)

مولف:
فریدون خسرویان (عکاس)

ناشر:
ارمغان نشر امروز

درباره کتاب:
آینه های کاغذی (تصاویر هنرمندان سینمای ایران) کتابی است که در 420 صفحه و توسط انتشارات ارمغان نشر امروز در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عکس ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.