هویت ملی و جامعه اطلاعاتی (آسیب شناسی بعد سیاسی هویت ملی در عصر جامعه اطلاعاتی)

مولف:
بهناز اژدری (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
هویت ملی و جامعه اطلاعاتی (آسیب شناسی بعد سیاسی هویت ملی در عصر جامعه اطلاعاتی) عنوان کتابی است از بهناز اژدری که در 124 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه اطلاعاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.