آموزش و پرورش و بازتولید نابرابری

مولف:
منصور حقیقتیان (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر نقد افکار

درباره کتاب:
آموزش و پرورش و بازتولید نابرابری عنوان کتابی است از منصور حقیقتیان که در 210 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر نقد افکار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.