مواجهه با داروین (نخستین برخوردها با نظریه تکامل در شرق مسیحی و اسلامی (1860 - 1930 م.)

گروه مولفان:
عادل زیادت (نویسنده) | امیرمحمد گمینی (مترجم)

ناشر:
کرگدن

درباره کتاب:
مواجهه با داروین (نخستین برخوردها با نظریه تکامل در شرق مسیحی و اسلامی (1860 - 1930 م.) عنوان کتابی است از عادل زیادت با ترجمه‌ی امیرمحمد گمینی که در 294 صفحه و توسط انتشارات کرگدن در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.