مدرنیزم و پست مدرنیزم در غزل امروز ایران

5از 1رای
مولف:
محمود طیب (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری زیتون سبز

درباره کتاب:
مدرنیزم و پست مدرنیزم در غزل امروز ایران عنوان کتابی است از محمود طیب که در 520 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری زیتون سبز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجددگرایی (ادبیات) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.