اختناق ایران (قصه ی دیپلماسی اروپایی و دسیسه بازی شرقی که باعث سلب حقوق ملی دوازده میلیون مسلمان شد)

گروه مولفان:
ویلیام مورگان شوستر (نویسنده) | حسن افشار (مترجم)

ناشر:
ماهی

درباره کتاب:
اختناق ایران (قصه ی دیپلماسی اروپایی و دسیسه بازی شرقی که باعث سلب حقوق ملی دوازده میلیون مسلمان شد) عنوان کتابی است از ویلیام مورگان شوستر با ترجمه‌ی حسن افشار که در 326 صفحه و توسط انتشارات ماهی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The strangling of Persia: story of the European diplomacy and ... . ، 1968.. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.