تار و پود فرهنگ (درآمدی بر نظریه نشانه ختی یوری لوتمان)

گروه مولفان:
آلکسی سمننکو (نویسنده) | حسین سرفراز (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
تار و پود فرهنگ (درآمدی بر نظریه نشانه ختی یوری لوتمان) عنوان کتابی است از آلکسی سمننکو با ترجمه‌ی حسین سرفراز که در 207 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The texture of culture: an introduction to Yuri Lotman's semiotic theory، 2012. موضوع اصلی این کتاب نشانه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.