کتابهای ممنوع (سرگذشت رمان های ممنوع شده به دلایل اجتماعی در امریکا و جهان)

گروه مولفان:
دان بی. سوا (نویسنده) | طاهره رضایی (مترجم) | محسن حنیف (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
کتابهای ممنوع (سرگذشت رمان های ممنوع شده به دلایل اجتماعی در امریکا و جهان) عنوان کتابی است از دان بی. سوا با ترجمه‌ی طاهره رضایی که در 454 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Literature suppressed on social grounds. موضوع اصلی این کتاب مسائل اجتماعی در ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.