سوگ

گروه مولفان:
علیرضا عابدین (نویسنده) | دل آرام صالحی (نویسنده) | شرمین روبن زاده (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
سوگ عنوان کتابی است از علیرضا عابدین که در 91 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سوگمندی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا عابدین، کتاب‌های تشخیص و درمان اختلال شخصیت مرزی از دیدگاه روان پویایی(شرکت نشر قطره)، شیمی فیزیک(پوران پژوهش)، شیمی کوانتومی(پوران پژوهش)، زبان تخصصی در شیمی محض و کاربردی(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.