وزن شعر کردی و تطبیق آن با وزن شعر فارسی

مولف:
عبدالخالق پرهیزی (نویسنده)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
وزن شعر کردی و تطبیق آن با وزن شعر فارسی عنوان کتابی است از عبدالخالق پرهیزی که در 258 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عروض فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالخالق پرهیزی، کتاب‌های سیر علوم بلاغی در ادب فارسی(فردوس)، بررسی جامع وزن شعر فارسی(فردوس)، عروض نوین فارسی(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.