ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی

گروه مولفان:
فرزاد اسکندری (نویسنده) | وحید رضایی تبار (نویسنده) | سیما نقی زاده اردبیلی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علامه طباطبایی

درباره کتاب:
ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی عنوان کتابی است از فرزاد اسکندری که در 464 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار ریاضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرزاد اسکندری، کتاب‌های روانشناسی کارآفرینی(دانشگاه رازی (کرمانشاه))، تحلیل داده های رسته ای(دانشگاه علامه طباطبایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.