جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات)[دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تحقیق/ 26]

مولف:
رحیم نیکبخت (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات) [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تحقیق/26] عنوان کتابی است از رحیم نیکبخت که در 1143 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از رحیم نیکبخت، کتاب سیصد بند در مرثیه(سفیر اردهال) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.