توسعه کارآفرینی، رویکرد آموزشی

مولف:
کرامت اللهاکبری اکبری (نویسنده)

ناشر:
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

درباره کتاب:
توسعه کارآفرینی، رویکرد آموزشی عنوان کتابی است از کرامت اللهاکبری اکبری که در 238 صفحه و توسط انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان
موضوعات کتاب
کارآفرینی