مهارت های کلیدی در مدیریت پروژه

گروه مولفان:
ریچارد لوک (نویسنده) | علی اکبر صابری (مترجم)

ناشر:
فرا

درباره کتاب:
مهارت های کلیدی در مدیریت پروژه عنوان کتابی است از ریچارد لوک با ترجمه‌ی علی اکبر صابری که در 240 صفحه و توسط انتشارات فرا در سال 1385 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Mcenaging prijects large and small: the fun damental skills. .. موضوع اصلی این کتاب مدیریت طرح ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ریچارد لوک، کتاب‌های جعبه ابزار بازاریابی(سیته)، مدیریت زمان(آییژ)، مهارت های مذاکره(لوح فکر)، مدیریت زمان(اتحاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,800 تومــان
موضوعات کتاب
مدیریت طرح ها