نظریه بازیها و کاربردهای اقتصادی

مولف:
علی سوری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علوم اقتصادی

درباره کتاب:
نظریه بازیها و کاربردهای اقتصادی عنوان کتابی است از علی سوری که در 369 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی سوری، کتاب‌های اقتصاد ریاضی روشها و کاربردها(سمت)، اقتصاد بیمه(فرهنگ شناسی)، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست(نور علم)، راهنمای حل مسائل اقتصاد ریاضی(فرهنگ شناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان
موضوعات کتاب
نظریه بازی ها