تاملاتی تطبیقی در خوارج کلاسیک و تکفیری های معاصر

گروه مولفان:
مجتبی زارعی (نویسنده) | محمدجواد گودینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب

درباره کتاب:
تاملاتی تطبیقی در خوارج کلاسیک و تکفیری های معاصر عنوان کتابی است از مجتبی زارعی که در 136 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داعش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.