چراهای تاریخ ایران -مجموعه 9 جلدی

گروه مولفان:
احمد فروغ بخش (نویسنده) | فرهاد جمشیدی (تصویرگر)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
چراهای تاریخ ایران -مجموعه 9 جلدی عنوان کتابی است از احمد فروغ بخش که در 628 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد فروغ بخش، کتاب‌های ایران در عصر افشاریه(قدیانی)، ایران در عصر مغولان و ایلخانان(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.