چگونه ها [پاسخ به پرسشهای کودکان]

گروه مولفان:
جو کانر (نویسنده) | مهدیه زرین (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نوای مدرسه

درباره کتاب:
چگونه ها [پاسخ به پرسشهای کودکان] عنوان کتابی است از جو کانر با ترجمه‌ی مهدیه زرین که در 64 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نوای مدرسه در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از How؟. موضوع اصلی این کتاب اطلاعات عمومی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جو کانر، کتاب‌های چیست ها(موسسه انتشاراتی نوای مدرسه)، کیست ها(موسسه انتشاراتی نوای مدرسه)، چرا ها(موسسه انتشاراتی نوای مدرسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.