آشنایی با مبانی شبیه خوانی (به ضمیمه تعزیه آزمون سیاوش)

مولف:
داود فتحعلی بیگی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آشنایی با مبانی شبیه خوانی (به ضمیمه تعزیه آزمون سیاوش) عنوان کتابی است از داود فتحعلی بیگی که در 296 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تعزیه نامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داود فتحعلی بیگی، کتاب‌های سیاه بازی نمایش ممنوع(شرکت نشر قطره)، میرزا عبدالطمع و جنگ جهانی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، زلیخانامه(انتشارات سوره مهر)، این غرفه از بهشت(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.