زندگی و زمانه سیدحسن تقی زاده

مولف:
علی علوی (نویسنده)

ناشر:
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

درباره کتاب:
زندگی و زمانه سیدحسن تقی زاده عنوان کتابی است از علی علوی که در 446 صفحه و توسط انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی علوی، کتاب‌های تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران(دانشگاه امام صادق (ع))، تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران(دانشگاه امام صادق (ع))، توفیق طلبی در تمدن ایران اسلامی(سمت)، مدیریت اسلامی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.