ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم

مولف:
عزت الله عزتی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم عنوان کتابی است از عزت الله عزتی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست جغرافیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عزت الله عزتی، کتاب‌های ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم(سمت)، ژئوپولیتیک(سمت)، جنگ سرد-صلح سرد(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان