قصه های پندآموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

گروه مولفان:
زینب علیزاده لوشابی (نویسنده) | حکیمه شریفی (تصویرگر)

ناشر:
هنارس

درباره کتاب:
قصه های پندآموز جوامع الحکایات و قابوسنامه عنوان کتابی است از زینب علیزاده لوشابی که در 198 صفحه و توسط انتشارات هنارس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زینب علیزاده لوشابی، کتاب‌های قصه های پندآموز بوستان و گلستان(مهرانگیز)، قصه های پندآموز کهن(دانشیاران ایران)، قصه های پندآموز کهن(دانشیاران ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.